10 February 2022

Thật đáng tiếc khi Na Uy đã không học theo Việt Nam

Thật đáng tiếc, Bộ Tài chính Na Uy đã không bổ nhiệm một phụ nữ. Giám đốc Đầu tư Alexandra Morris đã nói như vậy về việc chỉ định Jens Stoltenberg làm Thống đốc ngân hàng trung ương mới.

Bà Alexandra Morris. 


Sau một quá trình dài, vấn đề cuối cùng trở nên rõ ràng vào cuối tuần trước khi Jens Stoltenberg sẽ trở thành thống đốc ngân hàng trung ương mới của Na Uy. Với việc được lựa chọn, ông này đã loại Ida Wolden Bache – người được xem là đối thủ duy nhất.

Trả lời tờ E24, bà Alexandra Morris nói rằng thật hổ thẹn khi Na Uy đã không làm như Việt Nam – nước duy nhất trong năm 2021 đã chọn một phụ nữ làm thống đốc ngân hàng nhà nước trong số 31 nhân viên.

Vào tháng 11/2021, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng vào vị trí thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam và với việc này, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi vào vị trí này ở Việt Nam.

Giám đốc Đầu tư Morris tin rằng tiến trình bổ nhiệm này ở Na Uy là hoàn toàn kỹ lưỡng nhưng vẫn cho rằng thật không may khi Bộ Tài chính đã không chọn một phụ nữ, đặc biệt là khi Na Uy được xem là người tiên phong trong đa dạng và bình đẳng giới.

Alexandra Morris được biết đến vì những quan tâm của bà về vấn đề phụ nữ giành được những vị trí xứng đáng trong ngành công nghiệp tài chính và những thứ khác thông qua mạng lưới “Phụ nữ trên mặt trận tài chính” do bà đồng sáng lập.

Morris nói: “Trên khắp thế giới, chỉ có 10% các thống đốc ngân hàng trung ương là nữ, với tổng số 27 người”.

Theo Scandasia


https://scandasia.com/women-in-finance-norway-should-look-at-vietnam-and-promoted-a-female-central-bank-governor/

No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.