Cập nhật Trường Sa - VN có thể bắn tới mọi nơi TQ đóng (652)

Cập nhật tình hình xây dựng và củng cố thế trận của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Các đảo lớn đã được mở rộng thêm diện tích để xây dựng thêm các công trình phục vụ phòng thủ, góp phần củng cố thế trận chung trên toàn quần đảo, đủ sức tự bảo vệ cho mình đồng thời tạo khả năng răn đe đối với kẻ địch. Cập nhật Trường Sa - VN có thể bắn tới mọi nơi TQ đóng (652) Cập nhật Trường Sa - VN có thể bắn tới mọi nơi TQ đóng (652) Reviewed by Mõ Quốc Tế on February 23, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.