Giải mã cách VN tập trận (VN Youtuber 656)

 Tập trận là biện pháp để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của một quân đội. Vậy trong quân đội Việt Nam hiện nay, những cuộc tập trận lớn đang được tiến hành như thế nào?Giải mã cách VN tập trận (VN Youtuber 656) Giải mã cách VN tập trận (VN Youtuber 656) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 03, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.