Tại sao Mỹ bỏ ý định dùng nguyên tử trong chiến tranh Triều Tiên? (666)

 Trong những lúc quyết liệt của chiến tranh Triều Tiên, đã vài lần chỉ huy quân Mỹ muốn dùng vũ khí hạt nhân nhưng vì nhiều lý do họ đã phải chùn tay. Tại sao Mỹ bỏ ý định dùng nguyên tử trong chiến tranh Triều Tiên? (666) Tại sao Mỹ bỏ ý định dùng nguyên tử trong chiến tranh Triều Tiên? (666) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 15, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.