Tại sao VN không ý kiến gì khi TQ tập trung 220 tàu cá ở đá Ba Đầu Trường Sa? (VN Youtuber 671)

 Hôm qua truyền thông nước ngoài loan tin rằng 220 tàu cá TQ bị phát hiện tập trung ở bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa từ ngày 7/3. Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối TQ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ nhưng Việt Nam chưa có phản ứng gì. Việc này có thể sẽ khiến nhiều người thắc mắc. Video dưới đây sẽ giải thích chi tiết về vấn đề này:Tại sao VN không ý kiến gì khi TQ tập trung 220 tàu cá ở đá Ba Đầu Trường Sa? (VN Youtuber 671) Tại sao VN không ý kiến gì khi TQ tập trung 220 tàu cá ở đá Ba Đầu Trường Sa?  (VN Youtuber 671) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 22, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.