Báo Mỹ: Việt Nam vẫn chơi khăm Trump bằng thành công kinh tế |VN Youtuber 700|


Sau khi Việt Nam và Mỹ đạt thoả thuận về vấn đề "thao túng tiền tệ" nhà báo William Pesek bình luận trên tờ Forbes với bài viết có tiêu đề là: "Việt Nam vẫn chơi khăm Trump bằng thành công kinh tế". 


0 thoughts on “Báo Mỹ: Việt Nam vẫn chơi khăm Trump bằng thành công kinh tế |VN Youtuber 700|

    Note: Only a member of this blog may post a comment.