14 July 2021

Ngoại giao vaccine của TQ gặp "tác dụng phụ" ở VN |VN Youtuber 696|


Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine nhưng chỉ vài ngày sau đó, câu chuyện trở nên rùm beng theo cách không nên có. Nếu nói theo thuật ngữ y học thì đây có thể coi như một tác dụng phụ trong chiến dịch ngoại giao vaccine của họ. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.