16 July 2021

Tân Đại sứ Mỹ nói sẽ gây sức ép với VN về nhiều mặt |VN Youtuber 698|


Được Tổng thống Joe Biden chỉ định làm Đại sứ Mỹ tiếp theo ở Việt Nam, ngày 13/7, ông Marc Knapper đã điều trần trước Thượng viện để nêu các ưu tiên công việc. Trong buổi điều trần ông tuyên bố sẽ gây áp lực với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng. 
No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.