22 August 2022

Thủ phạm vụ mưu sát tâm phúc Putin lại là tổ chức ngầm ở Nga


 Một tổ chức tự xưng là "Quân đội Cộng hoà Quốc gia" đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ mưu sát nhắm vào Alexander Dugin - nhà triết học thân cận và được cho là "bộ não của Putin", nhưng khiến con gái ông này là Darya Dugina thiệt mạng. 
No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.