27 September 2022

Thêm chi tiết vụ nổ súng ở văn phòng tuyển quân Irkutsk Nga


Vụ tấn công tại văn phòng tuyển quân ở Irkutsk hôm qua đã xác định bước đầu được nhân thân nghi phạm. Đây là một thanh niên 25 tuổi người địa phương tên là Ruslan Zinin. Người này không thuộc diện gọi nhập ngũ nhưng có bạn thân nhất bị gọi vào quân đội dù chưa từng phục vụ quân đội. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.