05 September 2022

TQ khó khăn trong chọn cách ứng xử với Nga


Một số nhà quan sát cho rằng Trung Quốc hiện nay đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa một cách ứng xử với mối quan hệ Nga - Trung giữa bối cảnh quốc tế có nhiều phức tạp. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.