15 February 2023

Chỉ huy TQ chấn động vì con số thương vong quá lớn sau hai ngày đánh VN


Sử dụng binh lực áp đảo với tỉ lệ ít nhất là 3:1, số lượng pháo và xe tăng cũng áp đảo nhưng quân đội Trung Quốc đã hứng chịu tổn thất rất nặng nề với trên 4000 người thương vong trong 2 ngày. Đây là một con số vượt xa những dự liệu của các tướng lĩnh Trung Quốc. 
No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.