Kể chuyện VN dùng mưu lấy lại đảo bị Philippines chiếm

Quân Philippines trên một đảo ở Trường Sa năm 1970. Ảnh trong bộ sưu tập của Tucay - một sĩ quan tham gia vào phi vụ bí mật chiếm đảo này. 

Năm 1970, nhân cơ hội Việt Nam đang trong chiến tranh, Philippines bí mật đưa quân đổ bộ chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa. Phải vài tháng sau khi Philippines đã đưa quân chiếm đóng, các nước xung quanh mới chú ý đến. 5 năm sau, quân đội Nam Việt Nam đã lập mưu giành lại được một đảo trong số các đảo bị Philippines chiếm đóng, đó là đảo Song Tử Tây. Post a Comment

Tin liên quan

    -->