Đưa khói lửa sang đất Nga, tiếp theo Ukraine có thể liều hơn nữaNhững sự kiện trong vài tuần gần đây cho thấy Ukraine đang đưa khói lửa chiến sự vào chính lãnh thổ nước Nga. Trong bối cảnh cuộc phản công chiến lược của Ukraine đã được truyền thông đồn đoán nhiều ngày nhưng chưa thể xác định được hướng phản công là ở đâu, có lẽ lúc này nên bổ sung thêm một hướng phản công nữa là quân Ukraine sẽ đánh vào lãnh thổ Nga chiếm một số vùng để làm quân bài mặc cả trên bàn đàm phán. 
Post a Comment

Tin liên quan

    -->