Mạng TQ: Nếu chiến tranh Trung - Nhật, Nhật Bản chỉ chịu được 2 giờ


Một bài báo trên mạng Tencent gần đây đã phân tích về tương quan lực lượng Trung - Nhật nếu xảy ra chiến tranh. Dẫn lời một chuyên gia nào đó ở Nhật, bài viết nói rằng nếu chiến tranh nổ ra, Nhật Bản chỉ chịu được 2 đến 3 giờ. Post a Comment

Tin liên quan

    -->