Chiến thắng Điện Biên là chiến thắng của VN chứ không phải TQ


Nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ, đâu đó có người nói đây là chiến thắng của TQ vì có sự tham gia của cố vấn và vũ khí TQ. Câu chuyện sau đây nhằm lý giải về sự thực câu chuyện này. Post a Comment

Tin liên quan

    -->