13 June 2019

Bàn về cảnh lính VN ‘hữu dũng vô mưu’ trong phim phương Tây (537)

Cuối tháng 3/2019, trên mạng Youtube xuất hiện một đoạn trailer của bộ phim "Danger close: The battle of Long Tan". Trong đoạn trailer này có cảnh những người lính Việt Nam cắp AK-47 xung phong vào trận địa quân Australia nhưng họ chỉ cắp súng chạy mà không bắn để đến nỗi lính Australia đứng thẳng người cầm súng lục thong thả bắn hạ từng người. 

Cảnh lính Australia đứng thẳng cầm súng lục bắn vào những chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam đang cắp súng xung phong. 

Thực ra đây không phải là bộ phim duy nhất của phương Tây có những cảnh mô tả người lính Việt Nam ngờ nghệch và 'hữu dũng vô mưu' như thế. Trong những bộ phim khác của Mỹ về chiến tranh Việt Nam cũng có những cảnh vô lý tương tự như vậy để nhằm tuyên truyền về sức mạnh Mỹ. 

No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.