ads

09 July 2019

Báo TQ: Chỗ sở trường nhất của quân đội VN đã lỗi thời (548)


Ngày nay, đứng trước những loại vũ khí trang bị càng ngày càng hiện đại, thông minh, chính xác, không ít người đã suy nghĩ, so sánh và đặt câu hỏi rằng trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao như vậy, liệu những sở trường chiến tranh du kích của quân đội nhân dân Việt Nam có còn đất dụng võ hay không và nếu như nó không còn đất dụng võ thì quân đội nước ta làm sao để đối phó với những thủ đoạn chiến tranh hiện đại. 

No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.