10 October 2019

Sohu nói Nga Trung đồng lòng ngăn Việt Nhật kết minh (583)

Hồi đầu tháng 10, tờ Sohu của Trung Quốc có bài báo nói rằng Nhật Bản Việt Nam phối hợp, Trung Nga không hẹn mà gặp cùng ngăn chặn.


Trong nội dung, bài báo cho rằng những năm gần đây Nhật Bản đã tăng cường lôi kéo Việt Nam để kết thành một liên minh nhằm chống lại áp lực từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một vài cuộc thăm viếng của tàu chiến Nhật đến Việt Nam những năm qua bị tác giả bài viết xem như một dấu hiệu cho sự kết liên minh của Việt Nam với Nhật.

Kết luận bài viết, tác giả của nó cho rằng: "Tuy quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam so với quan hệ Trung Quốc và Nga không đáng kể nhưng đăng sau họ có phía Mỹ hỗ trợ nên không thể xem nhẹ. Chuyên gia quân sự Nga cũng cảnh báo Trung Quốc rằng đối với việc Việt Nam và Nhật đi cùng nhau cần đề cao cảnh giác và có các biện pháp tương ứng để ngăn chặn. Về điểm này thì hai nước lớn Nga Trung không hẹn mà gặp nhau và có chung nhận thức".


No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.