ads

14 January 2020

Toutiao: VN quá thành công với di sản, TQ nên học tập

Theo thống kê của các trang mạng chính thức của Việt Nam, năm 2019, lượng du khách nước ngoài đến tham quan 8 di sản thế giới của Việt Nam đã đạt tới 21 triệu lượt người, tăng trưởng rất mạnh so với năm trước đó.
Cả nước Việt Nam hiện nay chỉ có 8 di sản thế giới, trong đó có 5 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên, 1 di sản văn hóa thiên nhiên. Trong khi đó Trung Quốc có tới 55 di sản thế giới, số lượng gấp gần 7 lần so với Việt Nam. Trong đó có 14 di sản tự nhiên, 37 di sản văn hóa, 4 di sản văn hóa - tự nhiên. Vì Việt Nam đã có thành công du lịch rất lớn với các di sản thế giới, cho nên Trung Quốc có số lượng gấp Việt Nam 7 lần, nếu Trung Quốc học tập kinh nghiệm của Việt Nam thì tiền đồ sẽ càng rộng lớn. 

Dưới đây là hoạt động du lịch của 8 di sản văn hóa Việt Nam trong năm 2019. 


Vịnh Hạ Lọng thuộc thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, phía đông bắc Việt Nam. Năm 2019 nơi đây đã đón 4,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2,9 triệu, khách trong nước là 1,5 triệu, thu nhập từ du lịch đạt 1237 tỷ đồng. 


Tiếp đó là quần thể danh thắng Tràng An ở tỉnh Ninh Bình. Đây là di sản thế giới về văn hóa và tự nhiên duy nhất của Việt Nam. Năm 2019 Tràng An đã đón 6,32 triệu lượt khách, trong đó khách quốc nội là 5,56 triệu, khách quốc tế trên 750.000, thu nhập từ du lịch đạt 867 tỷ đồng. Quần thể di tích cố đô Huế nằm ở bắc trung bộ của Việt Nam. Năm ngoái di tích này đã đón 3,32 triệu lượt khác, trong đó khách quốc tế chiếm 2,21 triệu lượt, quốc nội 1,11 triệu lượt, thu nhập từ du lịch đạt 378 tỷ đồng. 


Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Việt Nam, nằm ở huyện Minh Hóa và huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Năm ngoái nơi này đã đón hơn 900.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 170.000, khách quốc nội hơn 75.000, thu nhập từ du lịch đạt 266 tỷ đồng. 


Thành phố cổ Hội An nằm ở tỉnh Quảng Nam thuộc trung bộ Việt Nam, là một thành phố cổ nổi tiếng. Năm ngoái Hội An đón 5,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4 triệu, khách quốc nội 1,35 triệu, thu nhập từ du lịch đạt 300 tỷ đồng. Di tích thánh địa Mỹ Sơn cũng thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là một số di sản đền đài Ấn Độ giáo còn lại của vương quốc Chăm Pa từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 14. Năm ngoái Mỹ Sơn đã đón hơn 400.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 370.000, khách quốc nội khoảng 45000, thu nhập từ du lịch đạt 61 tỷ đồng. 


Di tích Hoàng thành Thăng Long nằm ở thành phố Hà Nội. Di tích này tương tự như hoàng thành Bắc Kinh của Trung Quốc cho nên được gọi là cố cung Hà Nội. Năm ngoái, Hoàng thành Thăng Long đón 46 vạn du khách, trong đó khách quốc tế và khách quốc nội tương đương nhau đều khoảng 23 vạn, thu nhập từ du lịch đạt 11,1 tỷ đồng. 


Di tích thành Nhà Hồ ở tỉnh Thanh Hóa. Năm ngoái di tích này đón hơn 12 vạn du khách, trong đó khách quốc tế khoảng hơn 7000 lượt, khách trong nước gần 11,9 vạn lượt, thu nhập từ du lịch đạt 2,1 tỷ đồng. 


Rõ ràng là Việt Nam đã thông qua hoạt động du lịch đến các di sản thế giới mà thu được những thành quả rất lớn. Di sản thế giới đã thành các trung tâm du lịch của Việt Nam. Tổng số lượng du khách đến thăm các di sản văn hóa của Việt Nam đạt 21 triệu lượt, tương đương từ 1/5 đến 1/4 dân số Việt Nam. 

Từ thành công của Việt Nam trong vấn đề này, nếu Trung Quốc học tập phương thức này, thực sự có thể thu được thành công. Bởi vì Trung Quốc có tới 55 di sản thế giới, gấp 7 lần Việt Nam về số lượng. Hơn nữa các di sản của Trung Quốc và Việt Nam có sự tương tự về tình trạng, cho nên Trung Quốc học tập Việt Nam khai thác các di sản là một việc rất có khả năng thành công. 

Theo Toutiao

No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.