ads

13 February 2020

Chuyên gia: Nước Anh hậu Brexit cần Việt Nam (623)


Sau khi sự kiện này chính thức xảy ra, nước Anh bắt đầu quá trình định hình lại các chính sách đối ngoại của mình với tham vọng một vai trò toàn cầu. Điều đáng chú ý là gần đây có học giả đã nêu ý kiến rằng nếu nước Anh muốn đóng vai trò toàn cầu thì không thể không tích cực hơn trong các vấn đề ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mà muốn tham gia tích cực vào khu vực này thì không thể nào bỏ qua một nước có vị thế đang gia tăng là Việt Nam.

No comments:
Write nhận xét

Note: Only a member of this blog may post a comment.