Việt Nam sản xuất được thứ đáng ngại hơn tên lửa (632)


Hôm 1/7, tờ Sohu có bài viết nói về một loại vũ khí của quân đội Việt Nam là thủy lôi KMP. Trong đó họ nói rằng: "Hiện nay, một loại vũ khí so với tên lửa còn đáng sợ hơn đã được Việt Nam sản xuất với số lượng lớn. Loại vũ khí này được gọi là thủy lôi KMP, sức nổ của nó có thể gây tổn thương chí mạng đối với tàu sân bay. Trong thời chiến tranh Việt Nam, thủy lôi từng là một loại vũ khí đã gây trọng thương cho tàu sân bay Mỹ. Tuy hiện nay Việt Nam đang buông thõng tay nhưng một khi khai chiến thì bước đầu tiên chính là đem những vũ khí này bố trí số lượng lớn đến Biển Đông.


Việt Nam sản xuất được thứ đáng ngại hơn tên lửa (632) Việt Nam sản xuất được thứ đáng ngại hơn tên lửa (632) Reviewed by Mõ Quốc Tế on July 02, 2020 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.