Tìm hiểu trận thua nặng nhất của TQ ở Vị Xuyên (639)

Cuối tháng 5/1985, quân đội Việt Nam tổ chức một cuộc tấn công mạnh để giành lại điểm cao 211 đã mất trước đó. Đợt tiến công này đã đánh quỵ một trung đoàn của phía Trung Quốc khiến nó phải rút về tuyến sau củng cố suốt 3 tháng mới phục hồi được sức chiến đấu. Ngày nay sách báo Trung Quốc coi trận đánh này là một thất bại thảm hại của họ trong chiến sự ở mặt trận Vị Xuyên (phía Trung Quốc gọi là chiến dịch Lưỡng Sơn). 


0 thoughts on “Tìm hiểu trận thua nặng nhất của TQ ở Vị Xuyên (639)

    Note: Only a member of this blog may post a comment.