Trump và Biden: Ai làm tổng thống thì tốt hơn với VN? (642)

Ai sẽ là Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo? Đây là một câu hỏi mà dư luận cả thế giới đều quan tâm trong thời gian này. Đối với Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, vấn đề này lại càng quan trọng bởi vì hiện nay khu vực này đang nằm ở trọng tâm chính sách của nước Mỹ. Dù là ai lên làm Tổng thống nhiệm kỳ tới thì họ sẽ đều chăm sóc sát sao hơn với Đông Nam Á. Tuy nhiên những người khác nhau thì công cụ mà họ sử dụng cũng sẽ khác nhau.


Trump và Biden: Ai làm tổng thống thì tốt hơn với VN? (642) Trump và Biden: Ai làm tổng thống thì tốt hơn với VN? (642) Reviewed by Mõ Quốc Tế on October 16, 2020 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.