Việt Nam đã trở thành lãnh đạo thực tế mới của ASEAN (643)

 Uy tín và vị thế của Việt Nam những năm qua không ngừng được nâng cao trong khu vực và quốc tế. Năm ngoái Việt Nam liên tục xuất hiện trên truyền thông thế giới, ban đầu là liên quan đến thượng đỉnh Trump - Kim Jong-un và sau đó là truyền thông thế giới đánh giá Việt Nam được hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Sang năm 2020, Việt Nam lại nổi tiếng thế giới nhờ chống dịch Covid-19 tốt và nền kinh tế vẫn có tăng trưởng dương trong khi phần còn lại của thế giới vẫn phải vật lộn chống dịch và kinh tế suy thoái. Với thực tế này, một số học giả trong khu vực gần đây đã dự báo việc Việt Nam trở thành lãnh đạo thực tế của khối ASEAN. Việt Nam đã trở thành lãnh đạo thực tế mới của ASEAN (643) Việt Nam đã trở thành lãnh đạo thực tế mới của ASEAN (643) Reviewed by Mõ Quốc Tế on October 22, 2020 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.