Học giả Campuchia bàn về các kịch bản Việt - Trung (647)

Trong bài viết đăng trên trang Policyforum gần đây, một học giả Campuchia đã nêu ra một số tình huống của mối quan hệ Việt - Trung trong thời gian tới và những biện pháp mà Campuchia nên thực hiện để tranh thủ các tình huống đó nhằm tối đa hóa lợi ích cho mình. Dưới đây là các phân tích của vị học giả này, mời quý vị tham khảo: Học giả Campuchia bàn về các kịch bản Việt - Trung (647) Học giả Campuchia bàn về các kịch bản Việt - Trung (647) Reviewed by Mõ Quốc Tế on December 17, 2020 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.