Mạn đàm về danh sách ứng viên tứ trụ khóa 13 mới bị "rò rỉ"

 Video dưới đây là mạn đàm về bản danh sách các ứng viên cho 4 vị trí chủ chốt của khóa 13 mới được rò rỉ trên truyền thông sau Hội nghị Trung ương lần thứ 15. Mạn đàm về danh sách ứng viên tứ trụ khóa 13 mới bị "rò rỉ" Mạn đàm về danh sách ứng viên tứ trụ khóa 13 mới bị "rò rỉ" Reviewed by Mõ Quốc Tế on January 24, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.