Báo TQ: Toàn bộ Hải quân TQ vẫn kém một hạm đội của Mỹ (673)

 Sau một thời gian liên tiếp hạ thuỷ tàu chiến mới, nhiều người đã tưởng ngày Hải quân TQ vượt mặt Mỹ không còn xa. Tuy nhiên so sánh mới đây của tờ Toutiao đã chỉ ra rằng toàn bộ Hải quân TQ vẫn chưa bằng một hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Báo TQ: Toàn bộ Hải quân TQ vẫn kém một hạm đội của Mỹ (673) Báo TQ: Toàn bộ Hải quân TQ vẫn kém một hạm đội của Mỹ (673) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 26, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.