TQ muốn đá Ba Đầu nhưng lần này gần VN thì khó nuốt đấy (674)

 Hàng trăm tàu đánh cá TQ vẫn đang dàn hàng neo đậu ở rạn san hô Ba Đầu và các nhà quan sát phần lớn cho rằng ý đồ của TQ là muốn chiếm rạn san hô này để làm đảo nhân tạo thứ 8. Tuy nhiên lần này TQ sẽ khó lòng giở lại trò cũ như đã từng làm ở Vành Khăn 1995 hay Scarborough 2012 vì đá Ba Đầu chỉ cách đảo Sinh Tồn Đông vài hải lý. Nơi đó Việt Nam đang có bộ đội đồn trú ngày đêm giám sát. TQ muốn đá Ba Đầu nhưng lần này gần VN thì khó nuốt đấy (674) TQ muốn đá Ba Đầu nhưng lần này gần VN thì khó nuốt đấy (674) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 27, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.