Biển Đông chưa gỡ xong, đông bắc TQ lại xuất hiện nguy cơ (660)

 Trong khi tình hình ở Biển Đông đang ngày càng áp lực thì phía đông bắc Trung Quốc lại thấy thấp thoáng những mối nguy cơ đang nổi lên, đe doạ đến an ninh của Trung Quốc. Biển Đông chưa gỡ xong, đông bắc TQ lại xuất hiện nguy cơ (660) Biển Đông chưa gỡ xong, đông bắc TQ lại xuất hiện nguy cơ (660) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 08, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.