Máy bay quân sự Mỹ áp sát đảo Hải Nam TQ (VN Youtuber 662)

Theo thông tin từ báo TQ, trong ngày 8/3, máy bay trinh sát quân sự Mỹ đã áp sát không vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Máy bay quân sự Mỹ áp sát đảo Hải Nam TQ (VN Youtuber 662) Máy bay quân sự Mỹ áp sát đảo Hải Nam TQ (VN Youtuber 662) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 10, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.