Hết ảo tưởng bản thân, người TQ đã run sợ muốn tìm đồng minh (661)

Sau một thời gian ngây ngất trong "giấc mơ Trung Hoa", những biện pháp ngăn chặn của phương Tây đã khiến người Trung Quốc phải suy nghĩ lại về khả năng của bản thân. Hết ảo tưởng bản thân, người TQ đã run sợ muốn tìm đồng minh (661) Hết ảo tưởng bản thân, người TQ đã run sợ muốn tìm đồng minh (661) Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 09, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.