Tướng TQ muốn vu hồi VN qua Lào, Bắc Kinh không dám duyệt

Cuối năm 1978, khi quân uỷ trung ương TQ họp bàn kế hoạch tấn công Việt Nam, Hứa Thế Hữu đã đề xuất tổ chức một cánh quân thọc sâu qua Lào đánh vu hồi Việt Nam. Cánh quân này và cánh quân đánh chính diện từ biên giới Việt - Trung xuống sẽ tạo thành hai gọng kìm để tiêu diệt 16 sư đoàn chủ lực của Việt Nam ở miền Bắc. Tuy nhiên quân uỷ TQ sau khi cân nhắc đã bác bỏ kế hoạch này. Tướng TQ muốn vu hồi VN qua Lào, Bắc Kinh không dám duyệt Tướng TQ muốn vu hồi VN qua Lào, Bắc Kinh không dám duyệt Reviewed by Mõ Quốc Tế on March 30, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.