Vài mẩu chuyện về hành động của Liên Xô khi TQ tấn công VN (681)

Khi Trung Quốc phát động chiến tranh đánh Việt Nam, Liên Xô đã không phát binh đánh Trung Quốc theo kiểu "vây Nguỵ cứu Triệu" như nhiều người kỳ vọng nhưng họ cũng đã rất nỗ lực để hỗ trợ cho Việt Nam đối phó quân xâm lược. Những số liệu về viện trợ vũ khí khẩn cấp cho Việt Nam hay việc Liên Xô dùng máy bay để chuyển một số quân lớn của Việt Nam từ Campuchia về nước là những điều công chúng đã được nghe nhiều. Dưới đây là một vài mẩu chuyện khác xoay quanh chủ đề này: Vài mẩu chuyện về hành động của Liên Xô khi TQ tấn công VN (681) Vài mẩu chuyện về hành động của Liên Xô khi TQ tấn công VN (681) Reviewed by Mõ Quốc Tế on May 22, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.