Việt - Trung và cuộc đấu giành ảnh hưởng ở Lào (679)

 Sau khi Campuchia ngày càng thân thiết với Trung Quốc hơn vì những khoản cho vay và tài trợ của Bắc Kinh, một mối lo đang nổi lên là Việt Nam có thể mất nốt người bạn thân thiết Lào vào tay Trung Quốc. Việt - Trung và cuộc đấu giành ảnh hưởng ở Lào (679) Việt - Trung và cuộc đấu giành ảnh hưởng ở Lào (679) Reviewed by Mõ Quốc Tế on May 17, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.