Biệt kích SOG muốn bắt tướng Giáp và cái kết đau đớn (677)

 Đầu tháng 5/1967, nghi ngờ tướng Giáp xuất hiện ở một binh trạm nằm trên đất Lào gần Khe Sanh, chỉ huy quân đội Mỹ đã ra lệnh cho lực lượng biệt kích SOG tổ chức một phi vụ đột kích vào binh trạm  này với ý đồ muốn tiêu diệt hoặc bắt giữ tướng Giáp. Tuy nhiên lực lượng này đã chịu thiệt hại nặng nề suýt bị xoá sổ. Biệt kích SOG muốn bắt tướng Giáp và cái kết đau đớn (677) Biệt kích SOG muốn bắt tướng Giáp và cái kết đau đớn (677) Reviewed by Mõ Quốc Tế on May 12, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.