TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh Việt - Trung 1979 | phần cuối| (VN Youtuber 685)

Phần kết thúc của loạt bài TQ tố cáo Mỹ là chủ mưu của chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979. Lãnh đạo Mỹ - Trung quyết định mọi vấn đề liên quan đến kế hoạch tấn công quân sự Việt Nam ở trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Đặng Tiểu Bình thể hiện kỹ năng "mặc cả" hơn người khi đàm phán với Tổng thống Mỹ để tranh thủ tối đa lợi ích từ Mỹ. 
TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh Việt - Trung 1979 | phần cuối| (VN Youtuber 685) TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh Việt - Trung 1979 | phần cuối| (VN Youtuber 685) Reviewed by Mõ Quốc Tế on June 07, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.