TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới Việt - Trung Phần 2 (684)

Cho đến nay chưa biết rõ là từ thời điểm nào thì Mỹ đưa ra yêu cầu Trung Quốc phải trừng phạt quân sự Việt Nam để đổi lại việc Mỹ công nhận chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và từ bỏ quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên những hoạt động lập kế hoạch quân sự của Trung Quốc đã được tiến hành từ trung tuần tháng 10/1978 và chính thức thảo luận trong quân uỷ trung ương từ đầu tháng 11/1978.
TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới Việt - Trung Phần 2 (684) TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới Việt - Trung Phần 2 (684) Reviewed by Mõ Quốc Tế on June 02, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.