TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới 1979 | Phần 1| (683)

Năm 2019, trên báo mạng TQ xuất hiện một bài phân tích rất dài với tựa đề "Mỹ mới là chủ mưu phía sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979". Sau đúng 40 năm, người Trung Quốc lại quay ra đổ cho Mỹ là kẻ chủ mưu và dường như họ chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Những dữ kiện được họ đưa ra như thế nào để chứng minh cho mình?TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới 1979 | Phần 1| (683) TQ tố Mỹ là chủ mưu chiến tranh biên giới 1979 | Phần 1| (683) Reviewed by Mõ Quốc Tế on May 31, 2021 Rating: 5

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.