Đoàn xe TQ bị pháo kích vì một chiếc đài thu thanh (682)

Ngày 23/2/1979, một đoàn xe gần 100 chiếc chở quân nhu hậu cần cùng các loại pháo, cối, súng máy phòng không của quân đoàn 13 Trung Quốc tập kết trong một ngôi làng thuộc khu vực Cốc Lếu - Lào Cai đã bị pháo binh Việt Nam bắn phá tiêu diệt 41 xe. Chiến công này có được là nhờ một ông lão hơn 60 tuổi trong ngôi làng này đã dùng chiếc đài thu thanh nhãn hiệu Trung Quốc để truyền tin chỉ thị mục tiêu. 


0 thoughts on “Đoàn xe TQ bị pháo kích vì một chiếc đài thu thanh (682)

    Note: Only a member of this blog may post a comment.