Việt Nam là chiếc 'bánh bột thơm' trong mắt nhiều bên |VN Youtuber 705


Đây là quan điểm của một bài báo đăng trên tờ Toutiao ngày 13/9 để bình luận về các sự kiện ngoại giao liên tiếp diễn ra ở Việt Nam trong chưa đầy một tháng qua. Đó là các cuộc tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng TQ và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật. 


0 thoughts on “Việt Nam là chiếc 'bánh bột thơm' trong mắt nhiều bên |VN Youtuber 705

    Note: Only a member of this blog may post a comment.