Thăm Cuba ngoài nghĩa tình còn là nước cờ cao của VN |VN Youtuber 706


Chuyến thăm Cuba của phái đoàn Chủ tịch nước Việt Nam diễn ra từ hôm nay không chỉ là một hành động nghĩa tình giữa những người bạn thân thiết mà còn cho thấy một trình độ xử lý quan hệ đối ngoại cực kỳ tinh tế của nhà nước Việt Nam. 


0 thoughts on “Thăm Cuba ngoài nghĩa tình còn là nước cờ cao của VN |VN Youtuber 706

    Note: Only a member of this blog may post a comment.