Tại sao tàu vũ trụ TQ bùng lửa khi tiếp đất? |VN Youtuber 707


Khi tàu vũ trụ Thần Châu 12 của Trung Quốc tiếp đất, chúng ta nhìn thấy lửa bùng lên như một vụ nổ. Vậy hiện tượng này là từ đâu mà có? 


0 thoughts on “Tại sao tàu vũ trụ TQ bùng lửa khi tiếp đất? |VN Youtuber 707

    Note: Only a member of this blog may post a comment.