23 September 2021

Mấy điều lộ ra sau vụ Pháp mất đơn hàng tàu ngầm |VN Youtuber 708Đối với Pháp, câu chuyện thương vụ bán tàu ngầm cho Australia bị huỷ và sự phản ứng mạnh với Mỹ đã làm lộ rõ và nổi bật ra một vấn đề mà đất nước từng là một kẻ mạnh này đang phải vật lộn trong hàng thập kỷ qua. Đó là làm sao khẳng định bản thân như một cường quốc độc lập trong khi vẫn duy trì liên minh mà họ biết rằng họ phải dựa vào.No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.