29 March 2022

Quân Nga bị mất nhiều tướng tá ở Ukraine là vì sao?

Việc quân đội Nga bị mất nhiều sĩ quan trung và cao cấp trên chiến trường Ukraine, theo một quan điểm trên tờ Toutiao của Trung Quốc, là thể hiện ra mấy vấn đề sau:Thứ nhất là chứng tỏ công tác tình báo của quân đội Ukraine đã làm tốt. Ta biết rằng trên chiến trường, nếu muốn nhắm vào tướng của đối phương là điều không dễ dàng. Trong quá khứ, thường thường là sau khi đánh tan được bộ đội của đối phương thì mới có thể bắt sống hoặc tiêu diệt được tướng của đối phương. Tuy nhiên lần này ở Ukraine không như vậy, phía Nga có ưu thế binh lực nhưng lại mất nhiều tướng tá. Điều này rõ ràng cho thấy là phía Ukraine đã biết trước vị trí và hành động của chỉ huy quân Nga, như vậy tức là công tác tình báo của Ukraine đã làm tốt.

Thứ hai là nói lên rằng phía Ukraine cũng có vũ khí tiên tiến.

Bởi lẽ cho dù có biết vị trí quân doanh nhưng nơi đó thường xuyên có trọng binh bảo vệ, lính bắn tỉa bình thường rất khó hạ được chỉ huy cao cấp của đối phương. Nếu có ám sát thành công thì cũng chỉ là sự kiện tình cờ, không thể nào đắc thủ nhiều lần như vậy được. Do vậy, trừ phi quân Ukraine có vũ khí tiên tiến (chẳng hạn máy bay không người lái), nếu không thì không thể nào làm được.

Thứ ba, nói lên rằng trên chiến trường phía Ukraine cũng không rơi vào thế kém.

Nếu ở trên chiến trường, một bên rơi vào thế kém tuyệt đối thì không thể nào chỉ dùng máy bay không người lái mà có thể xác định vị trí và tiêu diệt tướng lĩnh đối phương. Nếu không có quyền khống chế chiến trường thì máy bay không người lái cũng không thể nào đến được trận địa của đối phương chứ đừng nói là diệt được tướng của đối phương.

Nguồn: https://www.toutiao.com/article/7078627518332486181/

No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.