15 April 2022

Mấy vấn đề xoay quanh việc Nga thay tướng giữa trận (732)

Hậu cần tiếp tế gặp khó khăn khi tiến vào sâu lãnh thổ nước khác, vật tư trang bị tiêu hao quá nhanh chóng gây cạn kiệt các nguồn lực dự kiến, sức kháng cự mạnh mẽ hơn dự tính của đối thủ. Những điều đó đang buộc các nhà hoạch định quân sự ở Moscow phải thay đổi kế hoạch ban đầu. Việc bổ nhiệm Đại tướng Alexander Dvornikov làm Tư lệnh chiến trường Ukraine có lẽ là bước đầu tiên trong việc thay đổi kế hoạch của Nga. 

No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.