19 April 2022

Việt Nam ngày càng được người châu Phi chú ý và kỳ vọng


Tờ báo The Africa Report hôm 18/4 có bài viết với title "Tại sao châu Phi cần những đối tác phi truyền thống như Việt Nam?". Trong bài báo, tác giả đã phân tích mô hình của Việt Nam và những điều đáng cho châu Phi noi gương để xoá đói giảm nghèo và hướng tới vươn lên làm giàu. Điều đáng chú ý là trong bài viết, tác giả cũng tế nhị so sánh cách tiếp cận của Việt Nam với Trung Quốc và có ý kỳ vọng vào Việt Nam hơn. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.