Những nước cờ cao của tướng Giáp khiến cả triệu quân VNCH tan rã trong 2 tháng

Chiến cuộc xuân 1975 là đỉnh cao trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc suốt 30 năm của dân tộc Việt Nam. Trong chiến cuộc này, những nước cờ cài thế, tạo thế khéo léo ban đầu rồi sau đó khai thác tối đa những tình huống có lợi phát sinh của quân giải phóng đã khiến đội quân đông cả triệu người của chế độ VNCH bị tan rã nhanh chóng trong vòng 2 tháng. Nói tới chiến công oanh liệt 1975, không thể không nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những nước cờ cao trong chỉ đạo tác chiến. Post a Comment

Tin liên quan

    -->