Mưu sâu của Tây Sơn khi rút Thăng Long cho quân Thanh ngủ trọ năm 1788


Cuối năm 1788, quân Thanh kéo sang nước ta với ý đồ mượn danh nghĩa tôn phò dòng dõi nhà Lê để đóng quân lâu dài. Trước thế giặc mạnh, Ngô Thì Nhậm đã thuyết phục các tướng Tây Sơn rút bỏ Thăng Long và các trấn miền Bắc để lui quân về giữ Tam Điệp. Đây là một mưu kế rất sâu xa của vị nho sĩ Bắc Hà và đã tạo tiền đề quan trọng đóng góp vào thắng lợi của chiến dịch phản công sau này do Nguyễn Huệ lãnh đạo. Post a Comment

Tin liên quan

    -->