24 September 2022

Khí phách sứ thần Việt trước thách thức ăn cỗ đầu người của tướng giặc


Năm 1413, khi cuộc kháng chiến do Trần Quý Khoáng lãnh đạo chống quân Minh rơi vào khó khăn, ông đã cử Nguyễn Biểu sang sứ quân Minh để hòa hoãn. Tướng giặc là Trương Phụ đã thử thách sứ Việt bằng một mâm cỗ cổ kim không có, đó là món đầu người nấu chín. Chẳng ngờ sứ thần Việt còn vừa ăn vừa làm thơ. No comments:
bình luận comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.